İSMİN HALLERİ (DURUM EKLERİ)

 

                                                                                                        Yalın Hali                                                                                                      

Ne ? Kim?
ev,masa Ahmet, doktor

 

Bu ne ?

Bu ev.

 

Bu ne ?

Bu masa.

 

Bu kim ?

Bu Ahmet.

 

Bu kim ?

Bu doktor.

 

Yönelme Hali (e hali) e,a 

Neye ?(eşyalar için )Nereye ?(yer için ) Kime ?
tahta(y)-a, okul-a, uçak(ğ)a Ahmet'-e,doktor-a,Ayşe(y)-e
örnek: örnek:

Nereye yazıyor?

Tahta(y)a yazıyor?

 

Neye bakıyor ?

Uçak(ğ)a bakıyor ?

 

Nereye gidiyor ?

Oklul-a gidiyor ?

 

Not 1:

Eğer yönelme hali eki alacak  kelimelerin son harfleri

"p,ç,t,k"ise bu harfler yumuşar ve "b,c,d,g veya ğ" olur.

  

Kime verdin ?

Ahmet'e verdim .

 

Kime gidiyor ?

Doktor-a gidiyor .

 

Kime söyledin ?

Ayşe'(y)e söyledim.

 

Not 2:

Yönelme hali alan isimlerin son harfleri sesli ise Türkçe'de iki sesli harf yan yana gelmediği için araya (y) kaynaştırma harfi gelir .

 

Bulunma Hali  (de hali) de,da 

Nerede? Kimde ?
ev-de , okul-da , bahçe-de Mehmet'te , Salih'te, Hasan'da , Öğretmen-de 
örnek:
Nerede oturuyor ? Anahtarlar kimde ?
Bahçe-de oturuyor . Anahtarlar Mehmet'te
Nerede uyuyor? Kitap kimde ?
Oda-da uyuyor . Kitap öğretmen-de .
Not1: Bulunma hali  ve ayrılma hali ekleri geldikleri kelimelerin son harfi f,s,t,k,ç,ş,h,p harfleri ile bitiyorsa bulunma ve  ayrılma hal ekleri da,de (te,ta) da ,den (tan, ten örnekler:

Salih'te, parkta , ağaçta sınıfta , dolapta, vb.

Not2: İsim tamlamalarından sonra geldiğinde isim tamlamalarının son harfi sesli harfle bittiği için "n" kaynaştırma harfi gelir .

örnekler:

Hayvanat bahçesinde     Hayvanat bahçesinden

Yatak odasında             Yatak odasından

Ahmet'in kardeşinde       Ahmet'in kardeşinden

 

Ayrılma hali (den hali) dan,den 

Nereden ? Kimden ?
Ev-den , oklu-dan , park-tan , sinema-dan , Ayşe'den , Ali'den , doktor-dan , mühendis-ten
Nereden geliyorsun ? Bu kitabı kimden aldın ?

Okul-dan geliyorum.

(Bu kitabı) Ahmet'ten aldım.

 

Belirtme hali (i hali) ı , i ,u , ü 

Kimi ?
Neyi ?
ev-i ,kitab-ı , okul-u, ütü(y)-ü Ahmet'i, Hasan'ı , doktor-u , müdür-ü
örnek: örnek:
Neyi temizliyor ? Kimi çağırıyor ?
Ev-i temizliyor. Hasan'ı çağırıyor ?
Ali neyi tamir ediyor ? Doktor kimi muayene etti .
Ali ütüy-ü tamir ediyor . Doktor müdür-ü muayene etti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hosted by uCoz