HAL EKLERİ (3)

-R- 

-ı rahatlat-mak: Sözleriniz beni gerçekten rahatlattı.
-ı rahatsız et-mek: Lütfen bizi rahatsız etmeyin!
-a rakip ol-mak: Ona kim rakip olabilir ki?
-a randevu ver-mek: Ona randevu verme!
-dan randevu al-mak: Müdürden randevu alacağım.
-a rastla-mak: Dün Ahmet'e rastladım.
ile rastlaş-mak: Yolda onlarla rastlaştık.
-ı reddet-mek: Bu işi yapmayı reddediyorum.
-ı renklendir-mek: O , partiyi renklendirdi.
-a resim yap-mak: Resmi duvara değil,defterine yap!
-a rica et-mek: Mehmet'e rica et,o sana yardım eder.
-dan rica et-mek: Sizden bunu rica ediyorum.  

-S-  

-a sabret-mek: Zorluklara sabretmek lazım.
-ı sabunla-mak: Ellerini sabunladın mı?
-a sadık ol-mak: Eşine sadık bir insan.
-ı sağla-mak: Öncelikle parayı sağlamalıyız.
-ı sakinleştir-mek: Bu ilaç onu sakinleştirir.
-a sakla-mak: Nereye sakladın?
-dan sakla-mak: Gerçeği bizden saklama!
-ı sakla-mak:   Kitabı mı sakladın?
-a saldır-mak: Üç kişi birden bana saldırdı.
-ı san-mak: Sen bunu doğru mu sanıyorsun?
-a sap-mak: Buradan sağa sapın lütfen.
-ı saptır-mak: Lütfen konuyu saptırma!
-a sarıl-mak: Kızıma sarıldım.
-dan satın al-mak: Kimden (satın)aldınız?
-ı satın al-mak: Bunu siz mi aldınız?
-a sat-mak: Arabayı kime sattın?
-ı sat-mak: Arabayı sattım.
ile savaş-mak: Herkes birbiriyle savaşıyor.
-ı savun-mak: Kendini savunmalısın.
-a saygı göster-mek: Büyüklerine saygı göstermelisin.
-ı sayıkla-mak: Rüyasında seni sayıklıyor.
-ı say-mak: Parayı saymadan alma!
-a sebep ol-mak: Buna sen sebep oldun.
-dan seç-mek: Şunlardan seç!
-ı seç-mek: Hangisini seçtin?
-a selam söyle-mek: Eşinize selam söyleyin.
-a selam ver-mek:   Kime selam verdin?
-ı selamla-mak: Çocuk öğretmenini selamladı.
-ı sergile-mek: Resimlerini nerede sergileyeceksin?
-a sevgi göster-mek: Çocuğunuza sevgi göstermelisiniz.
-ı sevindir-mek: Bu beni çok sevindirdi
-a sevin-mek: Buna çok sevindim.
-ı sev-mek: Seni seviyorum.
-ı sez-mek: Bunu sezemedik.
-a sığın-mak: Mülteciler nereye sığınmışlar?
-dan sıkıl-mak: Bu işten iyice sıkıldım.
-ı sık-mak: Bu iş onları sıkıyor.
-ı sınıflandır-mak:   Hepsini ayrı ayrı sınıflandırdık.
-ı sınırdışı et-mek: Polis onları sınırdışı etmiş.
-ı sırala-mak: Şunları güzelce sırala!
-ı sil-mek: Yerleri sileceğim.
-ı sinirlendir-mek: Müdürü çok sinirlendirdiler.
-a sinirlen-mek: Bana mı sinirlendiniz?
ile sözleş-mek: Onunla sözleştik, saat dörtte buluşacağız.
ile sohbet et-mek: Onunla biraz sohbet ettik.
-ı sok-mak: Kolumu arı soktu.
-ı solla-mak: Şu arabayı solla!Çok yavaş gidiyor.
-ı somutlaş-tır-mak: Bu işi somutlaştıralım.
-ı sonuçlandır-mak: Bu işi ne zaman sonuçlandıracaksınız?
-a sor-mak: Kime sorayım?
-dan sor-mak: Sen buraları benden sor!
-ı sor-mak: Telefon numarasını sordun mu?
ile sor-mak: Hiç gitme! Telefonla sor!
-dan sorumlu ol-mak: Bu işten sen sorumlusun.
-ı soruştur-mak: Polis olayı soruşturuyor.
-ı soy-mak: Dün şu köşedeki bankayı soymuşlar.
-ı soy-mak: Patatesleri soyayım mı?
-ı söndür-mek: Yangını söndürdüler.
-a söyle-mek: Hiçkimseye söyleme!
-ı söyle-mek: Bunu kim söyledi?
-a söz ver-mek: Sana söz veriyorum.
-a sözet-mek: Bana hiç sözetmedi.
-dan sözet-mek: Niçin bundan sözetmediniz?
ile sözlen-mek: Kiminle sözlenmiş?
-a su ver-mek: Bana bir bardak su verir misin?
-ı suçla-mak: Lütfen beni suçlama!
-ı sula-mak: Bahçeyi sulayacağım.
-ı sustur-mak: Öğretmen çocukları susturamadı.
-ı süpür-mek: Evi süpürdün mü?
-a sür-mek: Ellerine krem sürdün mü?
-ı sür-mek: Şu kremi omzuma sürer misin?
-ı süsle-mek: Salonu süslemişler.

-Ş- 

-a şaka yap-mak: Lütfen bana böyle şaka yapma!
ile şakalaş-mak: Birbirleriyle şakalaşıyorlar.
a şaşır-mak: Bu işe hepimiz çok şaşırdık.
-ı şaşırt-mak: Beni çok şaşırttınız.
-a şaş-mak: Ben bu işe şaştım.
-a şikayet et-mek: Kime şikayet edeceksin ki......?
-ı şikayet et-mek: Beni şikayet etmişler.
-dan şüphelen-mek: Benden mi şüpheleniyorlar?

-T-  

-ı tabettir-mek: Fotoğrafları tabettireceğim.
a tahammül et-mek: Buna tahammül edemem.
-ı tahlil et-mek: Olayları iyi tahlil etmelisin!
-ı tahmin et-mek: Ben bunu tahmin ediyorum.
-ı tahrik et-mek: Onu tahrik etmeyin!
-da tahsil yap-mak: Tahsilinizi nerede yaptınız?
-ı tahsil et-mek: Parayı tahsil ettiniz mi?
-ı takdim et-mek: Ahmet Beyi takdim edeyim.
-ı tak-mak: Gümüş küpelerini taktı.
-a tak-mak: Bunu nereye takacaksın?
-ı tamir ettir-mek: Bunu kime tamir ettirdin?
-ı tamir-et-mek: Bunu ben tamir ettim.
-ı tanı-mak: O adamı tanımıyorum
-ı tanımla-mak:   Bunu tanımlayabilir misin?
ile tanış-mak: Hasan Bey'le tanıştınız mı?
-ı tanıt-mak: Kendinizi tanıtın lütfen!
-ı tara-mak: Saçlarını güzelce tara!
-ı tara-mak:   Şunu tarayıcıda tarayalım.
-ı tartış-mak: Neyi tartışıyorsunuz?
ile tartış-mak: Kiminle tartıştınız?
-ı tart-mak: Elmaları tartar mısın?
-ı tasarla-mak: Biz bunu tasarladık.
-ı tasvip et-mek: Ben bunu tasvip etmiyorum.
-a taşı-mak: Nereye taşıyalım?
-ı taşı-mak: Bunu yukarıya mı taşıyacaksın?
-a taşın-mak: Buraya yeni taşındık.
-dan taşın-mak: Buradan taşınacağız.
-a taşıt-mak: Bunu oraya kadar hamala taşıtın.
-ı taşıt-mak: Bunu taşıtacağız.
-ı tat-mak Şunu bir tat(d)!
-ı tatmin et-mek: Bu iş onları tatmin etmez.
-a tavsiye et-mek: Bana ne tavsiye edersiniz?
-dan tavsiye al-mak: Kimden tavsiye aldın?
-ı tavsiye et-mek: Bunu hiç tavsiye etmem.
-ı tazele-mek: Çayınızı tazeleyeyim mi?

-U-  

-a uğra-mak: Markete uğrayalım mı?
ile uğraş-mak: Bu işle çok uğraşıyorsunuz?
-a ulaş-mak: Hedefe ulaşmak zor.
-dan um-mak: Galiba senden bir şey umuyor.
-ı umursa-mak: Beni hiç umursamıyor.
-dan umutlan-mak: Bu işten hiç umutlanma!
-ı unut-mak: Sakın beni unutma!
-a unuttur-mak: Bunu bana unutturma!
-dan usan-mak: Bu işten usandım.
-ı utandır-mak: Beni utandırıyorsunuz.
-dan utan-mak: Kendimden utanıyorum.
-ı uyandır-mak: Beni sekizde uyandır lütfen.
-ı uyar-mak: Seni daha önce uyarmıştım.
-ı uygula-mak: Yeni kuralları uygulayacağız.
-a uy-mak: Bu elbise bana uymaz.
-da uyu-mak: Odasında uyuyor.
ile uyu-mak: Çocuk oyuncağı ile uyumuş.
-ı uyut-mak: Çocuğu uyuttun mu?
-a uzak ol-mak: Buraya çok uzak.
-dan uzak ol-mak: Buradan çok uzak mı?
-ı uzat-mak: Tatilimi bir hafta uzattım.

- 

-a üye ol-mak: Bu kulübe üye olacağız.
-ı ümit et-mek: Bunu ümidediyoruz.
-ı üret-mek: Bunu hangi firma üretiyor?
-da ütü yap-mak: Salonda ütü yapıyor.
-ı ütüle-mek: Gömleği ütüledin mi?
-ı üz-mek: Lütfen beni üzme!
-a üzül-mek: Lütfen buna fazla üzülme!

-V-  

-a var-mak: Nihayet eve varabildik.
-da var-mak: Saat kaçta vardınız?
-dan vazgeç-mek: Bu işten vazgeçtik.
-a veda et-mek: İstanbul'a veda etti.
ile vedalaş-mak: Onunla vedalaştik.
-a ver-mek: Bunu kime vereyim?
-dan ver-mek: Hangisinden vereceksin?
-ı ver-mek: Bunu vereyim mi?
-ı vurgula-mak: Bunu iyice vurgulayın.
-a vur-mak: Duvara vurma!
-ı vur-mak: O adamı kim vurmuş?

-Y-

-a yabancı ol-mak: Biz buraya yabancıyız.
-a yabancılaş-mak: Birbirlerine yabancılaştılar.
-a yağmur yağ-mak: Buraya yağmur yağıyor.
-ı yakala-mak: Beni yakalayamazsın.
-a yakınlaş-mak: Birbirimize yakınlaşıyoruz.
-a yakış-mak: Bu sana yakışıyor.
-a yaklaş-mak: Biraz buraya yaklaş.
-ı yak-mak: Evi yakmışlar.
-a yalan söyle-mek: Bana yalan söyleme!
-a yalvar-mak: Bana hiç yalvarma!
-a yanaş-mak: Saga doğru yanaşın lütfen.
-ı yapıştır-mak: Şunu iyice yapıştır!
-a yap-mak: Bunu bana yapamazsın.
-dan yap-mak: Bunu kağıttan mı yaptın?
-ı yap-mak: Bunu kim yaptı?
-ı yarala-mak: Kuşun kanadını yaralamışlar.
-ı yarat-mak: Bizi Allah yarattı.
-a yardım et-mek: Onlara yardım etmeliyiz.
-a yardımcı ol-mak: Size nasıl yardımcı olabilirim.
-ı yargıla-mak: Suçluyu ne zaman yargılayacaklar?
ile yarış-mak: Kiminle yarışacaksın?
-a yasak ol-mak: Burası size yasak!
-a yasakla-mak: Bunu çocuklara yasakladım.
-da yaşa-mak: Nerede yaşıyorlar?
-ı yaşa-mak: Hayatımı yaşayamadım.
-a yat-mak: Hadi yatağına yat!
-da yat-mak: Nerede yatacaksın?
-a yazdır-mak: Bunu sekreterime yazdırdım.
ile yazış-mak: Onlarla sık sık yazışıyoruz.
-dan yaz-mak: Bunu nereden yazdın?
-ı yaz-mak: Mektupları yazdın mı?
-a yaz-mak: Defterine yaz!
-a yelten-mek: Sakın buna yeltenmeyin!
-da yemek ye-mek: Nerede yemek yediniz?
-ı ye-mek: Hangisini sen yedin?
-a yenil-mek: Kime yenildin?
-ı yen-mek: Onu yendin mi?
-a yetiş-mek:   Uçağa yetişemedim.
-a yet-mek: Bu para bana yetmez.
-ı yıka-mak: Ellerini yıkadın mı?
-ı yık-mak: Eski evleri yıkıyorlar.
-da yok ol-mak:   Burada kimse yok.
-dan yok ol-mak: Birden ortadan yokoldu.
-ı yolcu et-mek: Onları yolcu ettik.
-a yönel-mek: Gemi Üsküdar'a yöneldi.
-ı yönet-mek: Bu projeyi kim yönetiyor?                                  

Hosted by uCoz