HAL EKLERİ(2)

-I-  

-a ısın-mak: Okuldaki arkadaşlarıma iyice ısındım.
-ı ısır-mak: Köpek kimi ısırdı?
-ı ısıt-mak: Kalorifer evi ısıtmıyor.
-ı ısla-mak: Üstünü niye ısladın?
-dan ıslan-mak: Yağmurdan mı ıslandın?
-ı ıslat-mak: Yerleri kim ıslattı?
-ı ısmarla-mak: Yemeği (garsona) ısmarladınız mı?
-a ısmarla-mak: Gel,sana yemek ısmarlayayım.
-a ısrar et-mek: Ona fazla ısrar etme!
-ı itiraf et-mek:   Gerçeği itiraf etti.
-a itiraz et-mek:   Bu karara herkes itiraz etti.  

-İ-

-a içir-mek: Çocuğa sütünü içirdim.
-ı iç-mek: Çayını içtin mi?
-ı iddia et-mek: Bunu iddia ediyor ama yanlış.
-a iftira at-mak: Bana iftira attılar.
-dan iğren-mek: Savaştan iğreniyoruz.
-a ihanet et-mek: Bize ihanet ettiler.
-ı ihmal et-mek: Bize telefon etmeyi ihmal etme!
-a ihtiyacı ol-mak:   Sana ihtiyacım var.
-ı ikna et-mek: Onu ikna edeceğiz.
-ı ikna et-mek: Onu ikna etmek zor olacak.
-ı ilaçla-mak: Bahçedeki ağaçları ilaçladılar.
-ı ilave et-mek: Şunu projemize ilave et-mek istiyoruz.
-a ilave et-mek: Dosyaya ilave edeceğiz.
-a ilerle-mek:   Arka tarafa ilerleyin lütfen.
ile ilgilen-mek: Bununla kim ilgileniyor?
ilginç bul-mak: Bunu çok ilginç buldular.
-a ilginç gel-mek: Bu bana çok ilginç geldi.
-a ilgisiz kal-mak:   Buna ilgisiz kalamayız.
-a ilgisiz ol-mak: Bu projeye karşi niçin bu kadar ilgisizsiniz?
-a iltica et-mek: Hangi ülkeye iltica etmişler?
-dan in-mek: Trenden saat kaçta indiniz?
-a imren-mek: Doğrusu sana herkes imreniyor.
-a imza at-mak: Ben buna imza atmam.
-ı imzala-mak: Müdür evrağı imzalamadı.
-a imzalat-mak: Başkana imzalatacağız.
-a inan-mak:   Biz Allah'a inanıyoruz.
-ı incele-mek: Lütfen şu dosyayı inceleyin!
-ı indir-mek: Lütfen çocuğu yere indir!
-a in-mek: Bahçeye inip çalışacağım.
-da in-mek: Sanıyorum, şu durakta ineceğiz.
-dan in-mek: Uçaktan indiler mi?
-ı iptal et-mek: Kongreyi iptal ettiler.
-ı ispat et-mek: Bunu ispat edemezsiniz.
-ı ispatla-mak: Bunu sana ispatlayacağız.
-a iste-mek: Çocuğa bir şey almak ister misin?
-a istekli ol-mak: Ahmet bu işe çok istekli.
dan iste-mek: Ondan da istiyoruz.
-ı iste-mek: Şunu istiyorum.
dan istifa et-mek: İşinden istifa etmiş.
-a itiraz et-mek: Buna itiraz ediyoruz.
-ı işaretle-mek: Lütfen doğru cevabı işaretleyin!
-ı it-mek: Kapıyı itin lütfen.
-dan izin al-mak: Öğretmenden izin aldım.
-a izin ver-mek: Lütfen bana izin verin.
dan izin iste-mek: Müdürden izin isteyeceğim.
-ı izle-mek: Şu adam bizi mi izliyor?  
-a kaba davran-ma: Niçin ona kaba davrandın?
-ı kabul et-me: Biz bunu kabul etmiyoruz.
-ı kaçır-ma: Galiba yine otobüsü kaçırmış.
-ı kaçır-ma: Teröristler uçağı kaçırmışlar.
-a kaç-ma: Hırsız şu tarafa kaçtı?
-dan kaç-ma: Köpekten kaçıyorlar.
-ı kahret-me: Bu durum beni kahrediyor.
-ı kaldır-ma: Ben bu hakaretleri kaldıramam.
-ı kaldır-ma: En fazla elli kiloyu kaldırabilirim.
-ı kaldır-ma: Lütfen beni saat yedide kaldır.
-da kalk-ma: Tren saat kaçta kalkıyor?
-dan kalk-ma: Yataktan çok geç kalkarlar.
-da kal-ma: Burada mı kalacağız?
-ı kandır-ma: Beni kandıramazsınız.
-ı kanıtla-ma: Bunu kanıtlayabilecek misiniz?
-a kan-ma: Onun tatlı sözlerine kanma!
-ı kanunlaştır-ma: Parlemento bu kararı kanunlaştıracak.
-ı kapa-ma: Lütfen kapıyı kapa!
-ı kapat-ma: Televizyonu kapattın mı?
-ı karala-ma: Çocuklar duvarı karalamışlar.
-a karar ver-me: Neye karar verdiniz?
-ı kararlaştır-ma: Oraya gitmeyi kararlaştırdık.
-a karış-ma: Biz bu işe karışmayız.
-ı karıştır-ma: Lütfen masamı karıştırmayın!
-a karşı ol-ma: Ben buna tamamen karşıyım.
-da karşıla-ma: Beni havaalanında karşıladılar.
-ı karşıla-ma: Mehmet'i kim karşılayacak?
ile karşılaş-ma: Yolda onlarla karşılaştık.
-ı kasdet-mek (kastet-mek): Neyi kasdettiğinizi anlayamadım?
-ı kaşı-ma: Kolunu niçin kaşıyorsun?
-a katıl-ma: Bizim gruba katılabilirsin.
-a kat-ma:  İçine biraz daha süt katalım mı?
ile kavga et-me: Kiminle kavga ettiniz?
-ı kavra-ma: Konuyu iyice kavramalısın.
-a kavuş-ma: Nihayet evimize kavuştuk.
-ı kaybet-me: Paramı kaybettim.
-da kaybol-ma: Uludağ'da iki kişi kaybolmuş.
-dan kaybol-ma: Şimdi buradaydi,ortaliktan kayboldu.
-ı kaydet-me: Onun sesini kaydettiniz mi?
-ı kaydet-me: Yaşı küçük onu kaydetmezler.
-a kaydol-ma:   Dün üniversiteye kaydoldum.
-dan kaynaklan-ma: Bu problem nereden kaynaklanıyor?
dan kazan-ma: Piyangodan büyük para kazanmış.
-ı kazan-ma: Maçı kim kazandı?
-ı kazıkla-ma: Bizi kazıklayamazsın.
-ı kes-me: Yanlışlıkla elimi kestim.
-ı keşfet-me: Kutupları kim keşfetti?
-ı kına-ma: Onun bu davranışını oradaki herkes kınadı.
-ı kır-ma: Düşüp kolunu kırmış.
-ı kıskan-ma:  Herkes onu kıskanıyor.
-ı kızart-ma: Köfteleri kızarttım.
-ı kızdır-ma: Seni kızdırdılar mı?
-a kız-ma: Bana niçin kızıyorlar anlamıyorum.
ı kilitle-me:  Kapıyı kilitledin mi?
-a kirala-ma: Burayı bize kiralayın.
-dan kirala-ma: Burayı kimden kiraladınız?
-ı kirala-ma: Burayı ne zaman kiraladınız?
-a kiraya ver-me: Burayı kiraya vereceğiz.
-a kon-ma: Kuşlar şu ağaca mı kondular?
-ı konuş-ma: Bu işi başka zaman konuşalım.
ile konuş-ma:  Kiminle konuşuyorsun?
-dan kopar-ma:  Bunu nereden kopardınız?
-ı kopar-ma: Dikkat et! Düğmeyi koparacaksın.
-dan kopya çek-me: Arkadaşından kopya çekmiş.
-dan kork-ma: Kimseden korkmam.
-ı koru-ma: Allah sizi korusun.
-dan korun-ma: Hastalıklardan nasıl korunabiliriz?
-a koş-ma: Nereye koşuyorsun?
-ı kovala-ma:   Kedi fareyi kovalıyor.
-ı kov-ma: Onu kim kovdu?
-a koy-ma: Dolaba koy!
-ı koy-ma:  Sütü buzdolabına koymalısın.
-ı kucakla-ma:  Kızımı kucaklayıp eve götürdüm.
-ı kullan-ma:  Arabayı ben mi kullanayım?
-dan kurtar-ma: İnşallah bu işten kurtuluruz.
-ı kurtar-ma: İmdat...... Bizi kurtarın!
-ı kurut-ma: Rüzgar çamaşırları kuruttu.
-dan kuşkulan-ma: Polis kimden kuşkulanıyor?
-ı kutla-ma:  Seni kutlarım.
-a küfret-me: O, kime küfretti?
-a küs-me: Bana niçin küstün?  

-M-  

-ı mahkum et-me: Hakim onu on yıla mahkum etmiş.
-a malol-ma: Bu iş bize kaça malolacak?
-a mecbur ol-ma: Bunu yapmaya mecbur musun?
ile mektuplaş-ma: Onunla sık sık mektuplaşıyoruz.
-dan memnun ol-ma: Senden memnun değiliz.
-ı memnun et-me: Seni memnun etmek zor.
-ı merak et-me: Seni çok merak ettik.
 -a meraklı ol-ma: Ahmet futbola çok meraklı.
-ı methet-me: Onu çok methediyorlar.
-dan mezun ol-ma: Hangi liseden mezun oldunuz?
-a minnettar ol-ma: Size minnettarım.
-a muayene ol-ma: Hangi doktora muayene oldunuz?
-ı muayene et-me:  Doktor çocuğu muayene edecek.
ile mukayese et-me:  Bunları birbiriyle mukayese edemeyiz.
-a müjde ver-me: Ahmet'e müjdeyi kim verdi?  

-N-  

-dan nefret et-me: Senden nefret ediyorum.
-ı neticelendir-me: Bu işi yakında neticelendireceğiz.
ile nişanlan-ma: Ayten Muhsin ile nışanlandı.
-a niyet-etme: Bu işe niyet ettik ama ne olacak bilmiyoruz.
-ı noktala-ma:  Bu işi burada noktaladık.Hepsi bu.
-a not bırak-ma: Kapıya not bıraktım.
-a not et-me:  Defterime herşeyi not ettim.

-O-  

-ı okşa-ma: Çocuğun başını okşadım.
-a oku-ma: Kızıma masal okudum.
-dan oku-ma: Bunu nereden okudun?
-ı oku-ma: Gazeteyi okudun mu?
-ı okut-ma: Öğrencilerime bunu okutacağım.
-da ol-ma: Saat dokuzda burada olmalısın.
-dan ol-ma: Bu hangi sebepten oldu?
-ı onar-ma: Radyoyu sen mi onaracaksın?
-ı organize et-me: Töreni onlar organize edecekler.
-a ortak ol-ma: Bu işe ortak olacağız.
ile ortak ol-ma: Onlarla ortak olalım mı?
-a otur-ma: Lütfen buyurun şuraya oturun.
-da otur-ma: Nerede oturuyorsunuz?
-a oy ver-me:   Kime oy vereceksin?
-ı oyala-ma: Lütfen bizi oyalamayın.
-ı oyla-ma: Aldığımız kararı oylayacağız.
-da oyna-ma: Nerede oynayacaksınız?
ile oyna-ma: Kiminle oynuyorsun?
-ı oynat-ma: Hakem maçı oynatmıyor.

-Ö-

-a öde-me: Parayı kime ödedin?
-ı öde-me: Hesabı ben ödeyeceğim.
-ı ödet-me: Bunu bana ödetemezsiniz.
-a ödül ver-me: Bakalım ödülü kime verecekler?
-ı ödüllendir-me: Öğretmen öğrencilerini ödüllendirdi.
-a ödünç ver-me: Sana ödünç veremem.
-dan ödünç al-ma: Murat'tan ödünç para aldım.
-a öfkelen-me: Müdür Bey bu duruma çok öfkelendi.
-dan öğren-me: Bunu kimden öğrendin?
-ı öğren-me: Yavaş yavaş işi öğreniyoruz.
-a öğret-me: Size yeni bir şey öğreteceğim.
-da öğret-me:   Bunu okulda mı öğrettiler?
-ı öğret-me: Bu grameri öğreteceğim.
-ı ölç-me:   Şu duvarı ölçer misin?
-a öncü ol-ma:   Bu işe ben öncü oldum.
-ı önemse-me: Bizi hiç önemsemiyorlar.
-ı öp-me: Kapıdan çıkarken kızımı öptüm.
-a örnek ver-me: Buna bir örnek verebilir misiniz?
-ı öv-me: Kendini övme!
 -ı özle-me: Sizi çok özledik.
-ı özlet-me: Kendini çok özlettin.
-dan özür dile-me: Çabuk gidip ondan özür dile!
-önle-me: Polis olayları önledi.  

-P-  

-ı paketle-mek: Şunları paketleyin.
-dan para çek-mek: Bankadan para çektin mi?
-ı parçala-mak: Çocuklar kağıtları parçalamış.
-a parket-mek: Arabayı nereye parkedeceğiz?
-ı parket-mek: Arabayı nasıl parkettin?
-ı pekiştir-mek: Bilgilerinizi pekiştirin.
-da piknik yap-mak: Nerede piknik yapacağız.
-ı pislet-mek:   Yerleri kim pisletti?
-a pişman ol-mak: Buna çok pişmanım.
-dan pişman ol-mak: Bu yaptığından pişman mısın?
-ı pişman et-mek: Beni pişman ettiniz.
-ı planla-mak: Herşeyi planladık.
-a postala-mak: Hangi adrese postaladınız?
-ı postala-mak: Mektupları postaladınız mı?
-ı programla-mak: Makınayı programladınız mı?
-ı prova et-mek: Elbiseyi prova edeceğim.
-a puan ver-mek: Ona kaç puan verdin?
pişir-mek: Yemeği sen mi pişirdin?
Hosted by uCoz