HAL EKLERİ(1)

 

 

-ı abart-mak:

-A-

Bu işi çok abartıyorlar.
-a acı-mak:    Sana acıyorum.
-ı acıt-mak:   Elimi acıttım.
-ı aç-mak:   Kapıyı açayım mı?
-a ad ver-mek   Çocuğa ne ad verdiniz?
-ı affet-mek:   Lütfen beni affet!
-a ağla-mak:   Bütün İngiltere Leydi Diana'ya ağlamış.
ağlat-mak:   Çocuğu sen mi ağlattın?
-a ak-mak:   Su boşa akıyor.
-dan aldır-mak:   Bu kitabı nereden aldırdın?
-e aldır-mak:   Bu kitabı kime aldırdın ?
-a alış-mak:   Yeni evimize yavaş yavaş alışıyoruz.
-ı alıştır-mak:   Çocukları böyle şeylere alıştırmayın.
-dan alışveriş yap-mak:   Genellikle nereden alışveriş yaparsınız?
-ı alkışla-mak:   Onu dakikalarca alkışladık.
-a al-mak:   Bunu sana aldım.
-ı al-mak:   Kitabımı kim aldı?
-dan al-mak:   Nereden aldın?
-ı analiz et-mek:   Bunu analiz edin lütfen.
-ı anla-mak:   Seni hiç anlamıyorum.
-a anlat-mak:   Size bir şey anlatayim.
-ı anlat-mak:   Olayı bana da anlatır mısın ?
-ı an-mak:   Dün konuşurken seni andık.
ile anlaş-mak:   Onunla anlaştık.
ile anlaşma yap-mak:     Onlarla anlaşma yapacağız.
-ı ara-mak:   İki saattir cüzdanını arıyor.
-ı araştır-mak:   Bu durumu araştıralım.
-ı arat-mak:   Müdür Ahmet'i aratıyor.
-ı arzu et-mek:     Tekrar gelmeyi arzu ediyoruz.
araştırma yap-mak:   Bu konuda iyi bir araştırma yapmak lazım.
-ı arzula-mak:   İyi bir tatil yapmayı arzuluyor.
-a as-mak:     Duvara asayım mı?
-a atla-mak:   Denize atlıyorlar
-a at-mak:   Şu kağıdı çöpe atar mısın?
-dan at-mak:   Bütün soruların cevaplarını kafadan attı .
-dan atla-mak: Şuradan atlayabilir mi?
-ı ayarla-mak: Saatimi ayarladım.
-ı ayır-mak: Lütfen çürük elmaları ayırınız .
-dan ayırt-mak: Otelden yer ayırtacağız.
-dan ayrıl-mak: Evden kaçta ayrıldılar?
-ı azarla-mak:   Çocuğu niçin azarlıyorsun?

-B-  

-a bağır-mak:  Bana bağırma!
-ı bağla-mak: Ayakkabılarını bağla !
-ı bağla-mak: Telefonu bağlayacağım.
-a bağlan-mak: Kalpten O'na bağlandım . 
-dan bahset-mek:   Bize bundan hiç bahsetmediler.
-a bak-mak: Kime bakıyorsun?
-dan bak-mak: Pencereden baktım.
-a bas-mak:    Lütfen çimlere basmayın.
-ı bas-mak: Bu kitabı hangi yayınevi bastı?
-da başarili ol-mak:   Bence Ahmet bu konuda başarılı olur.
-a başla-mak:   Okula başladın mı?
-ı başlat-mak: Hakem maçı başlattı.
-a başvur-mak: Kime başvurmam lazım?
-a bayıl-mak: Bu şarkıya bayılıyorum.
-ı beğen-mek: Bu işi beğenmedim.
-ı bekle-mek:   Kimi bekliyorsun?
-da bekle-mek: Sen burada bekle.
-ı beklet-mek: Bizi fazla bekletme.
-ı belli et-mek:   Hatalarını hiç belli etmez.
-ı benimse-mek:   Bu işi iyice benimsedik.
-a benze-mek:   Çocuğunuz size çok benziyor.
-a benzet-mek:   Sizi birine benzettim.
-ı besle-mek:   Kuşları neyle besliyorsunuz?
ile beslen-mek:  Bu çocuk neyle besleniyor?
-dan bık-mak:     Bu şehirden bıktım.
-a bırak-mak: Bunu sana bırakıyoruz.
-ı bırak-mak:    İşi bırakmış.
-a bildir-mek: Onlara bildirdiniz mi?
-a bin-mek:  Gemiye binelim mi?
-ı bil-mek: Sen bunu biliyor musun?
-dan bin-mek (Otobüs için):  Lütfen ön kapıdan binin.
-ı bitir-mek:   Ödevini bitirdin mi?
-dan borç al-mak: Kimden borç aldın?
-a borcu ol-mak: Sana ne kadar borcum var?
-a borç ver-mek:   Ona borç verme!
-dan boşan-mak: Eşinden boşanmış.
-ı boşver-mek:   Sen onu boşver!
-ı boya-mak: Evi kime boyattınız?
-ı bozdur-mak: Parayı bozdurdun mu?
-ı boz-mak: Televizyonu sen mi bozdun
-ı bul-mak: Beni nasıl buldun?
-ı büyüle-mek:   Müzik onları büyüledi.
-ı büyüt-mek: İşlerimizi büyütüyoruz.
-da buluş-mak: Nerede buluşacağız?
-dan bekle-mek: Senden hiçbirşey beklemiyorum.
-ı birleştir-mek:   Bu iki projeyi birleştirelim.
ile buluş-mak:  Kiminle buluşacaksın?  

-C-  

-dan cay-mak:   Bu işten caymışlar.
-a cesaret et-mek: Buna cesaret edemez.
-a cesaret ver-mek:   Ona biraz cesaret verdik.
-ı cevapla-mak: Bu soruyu kim cevaplayacak?
-a cevap ver-mek: Bana cevap ver!
-ı cezalandır-mak: Kimi cezalandırdılar?
-a ceza ver-mek: Sana ceza mı verdiler?  

-Ç-  

ı çağır-mak: Düğüne bizi de çağırdı.
-dan çağır-mak: Çocukları pencereden çağır.
-a çalış-mak: (Dene-mek): Bunu yapmaya çalış!
-a çalış-mak: Sen kime çalışıyorsun?
-da çalış-mak: Nerede çalışıyorsun?
ile çalış-mak:   Murat'la çalışın!
-ı çal-mak: Kapıyı çaldınız mı?
-ı çal-mak: Piyanoyu kim çalıyor?
-dan çal-mak: Marketten bir şey çalmışlar.
-a çarp-mak: Arabayı duvara çarpmış.
-ı çarp-mak: Elimi duvara çarptım.
-ı çarp-mak: Elimi duvara çarptım.
ile çarpış-mak: İki araba birbiriyle çarpışmış.
-ı çevir-mek: Lütfen düğmeyi sağa çevirin!
-a çıkar-mak: Şunu tavana çıkaralım mı?
-ı çık-mak: Şu yokuşu çıkacağız.
-a çık-mak: Dün şu tepeye çıktık.
-dan çık-mak: Evden kaçta çıktın?
ile çık-mak: Sokağa kiminle çıktın?
-a çizdir-mek: Bunu resmi kime çizdirdiniz?
-a çiz-mek: Bunu defterine çiz!
-ı çiz-mek: Bunu sen mi çizdin?
-ı çöz-mek: Bu problemi Ayşe çözer.  

-D-

-e dağıt-mak: Çocuk sabahları gazeteleri evlere dağıtıyor.
-ı dağıt-mak: Masamı kim dağıttı?
-a danış-mak: Kimseye hiçbirşey danışmadım.
-a davet et-mek: Bizi yemeğe davet ettiler.
-ı davet et-mek: Kimleri davet ettiniz?
-a davran-mak: Bana böyle davranamazsın.
-a dayan-mak: Kimse uzun süre açlığa dayanamaz.
-a değer ver-mek: Sana çok değer veriyorlar.
-ı değerlendir-mek: Bu fırsatı iyi değerlendirmek lazım.
-ı değiştir-mek: Lütfen şu müziği değiştirin.
-a de-mek: Bana bir şey demedi.
-ı de-mek: Bunu o mu dedi?
-ı demle-mek: Çayı demledin mi?
-a devam et-mek: Böyle yapmaya devam et!
-ı dene-mek: Bunu denemek lazım.
-ı destekle-mek: Seni destekliyorum.
-a dikkat et-mek: Elektriğe dikkat et!
-ı dik-mek: Bu elbiseyi kim dikti?
-a diktir-mek:   Bunu kime diktirdiniz?
-ı dile-mek:   Allah'tan bunu diliyorum.
-ı dinle-mek: Bizi dinlemiyorlar.
-da dinlen-mek: Şurada biraz dinlenelim mi?
-a dinlet-mek:   Sana bir şey dinletmek istiyorum.
-ı diz-mek:   Kitapları diz!
-a dokun-mak: Cama dokunma!
-a dokun-mak: Şeftali bana dokunur.
-ı dolaş-mak: Bütün İstanbul'u dolaşmışlar.
-da dolaş-mak:   Burada biri dolaşıyor.
-ı dolaştır-mak: Öğretmen çocukları dolaştırıyor.
-ı dondur-mak: Sebzeleri derindondurucuda dondurdum.
-ı dök-mek: Çöpü döktün mü?
-a dök-mek: Onları yere mi döktün?
-a dön-mek: Lütfen sağa dönün!
-dan dön-mek: Buradan dönelim.
-ı durdur-mak:   Polis bazı arabaları durdurdu.
-ı duy-mak:   Haberi duymuş.
-da dur-mak: Burada durun lütfen.
-dan duy-mak: Kimden duydun?
-a düş-mek:   Yere elma düştü.
-dan düş-mek: Ağaçtan düştüm.
-ı düşür-mek: Paranı mı düşürdün?
-ı düzelt-mek: Bu hatayı hemen düzelt!
-ı düzenle-mek:   Bu partiyi kim düzenlemiş?  

-E-  

-a eğitim ver-mek: Öğrencilere iyi eğitim vermeliyiz.
-ı eğit-mek: Çocukları eğitmek zor ama gerekli.
-a ekle-mek: Bunu dosyaya ekle!
-ı ekle-mek:   Şunu nereye ekleyelim?
-ı etkile-mek: Bu durum bizi etkiler mi?
-a emanet et-mek: Bunu sana emanet ediyorum.
-a emek ver-mek:   Bu işe çok emek verdik.
-dan emin ol-mak: Bundan emin misin?
-a emir ver-mek:   Bana emir veremezsiniz.
-ı em-mek: Çocuk annesini emiyor mu?
a emret-mek:   Komutan askerlere bunu yapmalarını emretti.
-ı emzir-mek (emdir-mek):   Annesi çocuğu emziriyor.
ı engelle-mek: Bizi hiçkimse engelleyemez.
-ı ertele-mek: Hakem maçı erteledi.
-dan etkilen-mek: Bu durumdan herkes biraz etkilendi.
ile evlen-mek: Ayşe'yle mi evlenmiş?
-ı ezberle-mek: Bu fiilleri ezberleyin!
-ı ez-mek: Patatesleri iyice ezmelisin.  

-F-  

-a faks çek-mek: Kime faks çekeceksin?
-ı faksla-mak: Lütfen şunu hemen fakslayın.
-ı farket-mek: Bunu hiçkimse farketmedi.
-dan faydalan-mak:   Bu fırsattan faydalanmalıyız.
-ı fethet-mek: İstanbul'u kim fethetti?
-ı fırçala-mak: Dişlerini fırçaladın mı?
-dan fırla-mak: Çocuk geç kalınca hemen evden fırladı.
-ı fırlat-mak: Bu taşı fırlatabilir misin?
-a fırsat ver-mek: Bana bir fırsat daha ver!  

-G-  

-ı garantile-mek: Sınıfı geçmeyi garantiledik.
-a gayret et-mek: Yapmaya gayret et!
-a gecik-mek: İşe geciktik.
-ı geçir-mek: Çocukları yolun karşısına geçirdim.
a geç-mek: Kadıköy'e geçeceğim.
-dan geç-mek:   Köprüden geçtik.
-ı geç-mek: Sen beni geçemezsin.
-ı geliştir-mek: Türkçemi geliştiriyorum.
-a gel-mek: Buraya gel!
-dan gel-mek: Nereden geliyorsunuz?
-ı gerçekleştir-mek:   Bunu gerçekleştirmeliyiz.
-a gerek-mek: Bana biraz para gerekiyor.
-a getir-mek:   Şunu bana getir!
-dan getir-mek:   Bunu nereden getirdin?
-ı getir-mek: Postacı bunu mu getirdi?
-ı gezdir-mek: Misafirlerimizi gezdirdik
-ı gez-mek: Topkapı Müzesi'ni gezeceğiz.
-da gez-mek: Bahçede gezdik.
-a gir-mek:   Odaya girdik.
-dan gir-mek:   Şu kapıdan girelim.
-ı giy-mek: Elbiseni giydin mi?
-ı giydir-mek: Çocuğu giydireyim mi?
-ı gizle-mek: Haberi herkesten gizliyorlar.
-a gül-mek:   Kime gülüyorsun?
-da güneşlen-mek: Plajda güneşlenelim mi?
-a gönder-mek: Bunu nereye göndereceğiz?
-dan gönder-mek: Bunu nereden gönderdiler?
-ı gönder-mek: Bunu da gönderelim mi?
-a gönüllü ol-mak: Bu işe gönüllü var mı?
-ı gör-mek:   Bizi görmediler.
-ı göster-mek: Bize kitabı göstermiyor.
-a götür-mek:   Bunu nereye götüreyim?
-dan götür-mek: Şunu buradan götür lütfen.
-ı götür-mek:   Çocukları okula kim götürecek?
ile gurur duy-mak: Seninle gurur duyuyorum.
-ı güldür-mek: Bizi çok güldürdü.
-a gülümse-mek:   Bana gülümsüyor.
-a güven-mek: Bana güven!  

-H-  

ile haberleş-mek: Birbirleriyle haberleşiyorlar.
-a haber ver-mek: Herkese haber vereyim mi?
-a hakaret et-mek: Sen bana ne hakla hakaret edersin?
-ı haket-mek: Sen bunu haketmedin ama al!
-ı hallet-mek: Bu problemi halledeceğiz.
a hareket et-mek: Uçak İzmir' hareket etti mi?
-ı harca-mak: Paranı dikkatli harca!
-ı harca-mak: Zamanını boşa harcama!
-dan hareket et-mek: Tren gardan hareket etti.
-ı haşla-mak: Sebzeleri güzelce haşlamalısın.
-ı hatırla-mak: Bu filmi hatırlıyor musun?
-a hatırlat-mak: Bunu bana yarın sabah hatırlat!
-a hayran ol-mak: Evinize hayran olduk.
-ı hazırla-mak: Masayı ben hazırlayacağım.
-a hazırlan-mak: Sınava hazırlanıyoruz.
-a hazırlık yap-mak: Bu işe iyi hazırlık yaptılar..
-a hazır ol-mak: Zor günlere hazır ol!
-ı hesapla-mak: Bunu sen mi hesapladın?
-ı hızlandır-mak: İşleri iyice hızlandırdık.
-ı hisset-mek: Bunu hissettin mi?
-dan hoşlan-mak: O,benden hiç hoşlanmaz.  
Hosted by uCoz