Ben ğretmen-(im) Biz ğretmen-(iz)
Sen ğretmen-(sin) Siz ğretmen-(siniz)
O ğretmen- ( ) Onlar ğretmen-(ler

 

OLUMLU

 

1

                  Ben ğretmenim

                  Sen ğretmensin

O ğretmen

Biz ğretmeniz

Siz ğretmensiniz

Onlar ğretmenler

 

 

OLUMSUZ

 

Ben ğretmen değilim

Sen ğretmen değilsin

O ğretmen değil

Biz ğretmen değiliz

Siz ğretmen değilsiniz

Onlar ğretmen değiller

2

Ben ğrenciyim

Sen ğrencisin

O ğrenci

Biz ğrenciyiz

Siz ğrencisiniz

Onlar ğrenciler

 

Ben ğrenci değilim

Sen ğrenci değilsin

O ğrenci değil

Biz ğrenci değiliz

Siz ğrenci değilsiniz

Onlar ğrenci değiller

3

Ben kasa(p)(b) ım

Sen kasapsın

O kasap

Biz kasa(p)(b)ız

Siz kasapsınız

Onlar kasaplar

 

Ben kasap değilim

Sen kasap değilsin

O kasap değil

Biz kasap değiliz

Siz kasap değilsiniz

Onlar kasap değiller

1

 

2 

3son harfleri (p,,t,k) harfleri ile biten kelimelerden sonra sesli harflerle başlayan bir ek gelirse (p,,t,k) harfleri (b,c,d,g (ğ) harflerine dnşr.  

rnek1: Ben  ğretmen-im .  

 Ben  mdr-m   Ben  doktor-um .     Ben  avukat-ım .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hosted by uCoz